Distribucija


DISTRIBUCIJA

Pekara Braća Lazić

Pekara Braća Lazić posjeduje vlastiti vozni park kojim, pored svijih 10 maloprodajnih objekata između ostalog, snabdjeva i veliki broj marketa i trgovinhkih lanaca na području Semberije i šire. Povjerenje naših kupaca i poslovnih partnera zaslužili smo, kako kvalitetom naših proizvoda, tako i pravovremenom i tačnom distribucijom.

Vozila Pekara Braća Lazić

Moderan vozni park, koji se sastoji od 8 dostavnih vozila, opremljenih za distribuciju pekarskih i poslastičarskih proizvoda prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i HACCP principa, omogućio nam je da svoju distributivnu mrežu proširimo i van granica grada Bijeljina.

Upravo visok stepen razvijenosti distributivne mreže obezbijedio nam je povećanje broja komitenata u veleprodaji, koji je u stalnom porastu u svim dijelovima grada Bijeljina, kao i šire.

Pored distribucije u veleprodaji, našim kupcima nudimo i individualne isporuke proizvoda na njihovu adresu, a sve u cilju usavršavanja principa i načina poslovanja, u skladu sa vizijom kompanije koju podjednako dijele svi zaposleni.